ធ្វើស្លាកយីហោតូច-ធំគ្រប់ប្រភេទ

$15
 192 viewed
ការពិពណ៌នា
ខ្មែបោះពុម្ព

មានទទួលធ្វើស្លាកយីហោតូចធំគ្រប់ប្រភេទ
- គុណភាពល្ព
- រូបភាពច្បាស់
- មានម៉ាស៊ីនព្រីនផ្ទាល់ខ្លួន
- សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត

093 80 54 67 / 097 55 88 708
email:
facebook.com/khmerprintingservice
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Sep 05, 2016
អ្នកលក់
rothana
069 226535 / 086 234222
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #09, st. 371, meanchey, pp
See what other people are watching