ទីតាំង : ខាងត្បូងពេទ្យរុសុី្ស 150ំនៅភូមិចំរើនផល​ សង្កាត់បឹងទំពុន ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ ផ្ទះ​​​​​​​លេ

$350
 780 viewed
ការពិពណ៌នា
ទីតាំង : ខាងត្បូងពេទ្យរុសុី្ស 150ំនៅភូមិចំរើនផល​ សង្កាត់បឹងទំពុន ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ ផ្ទះ​​​​​​​លេខ ​ 59BEO​ ផ្លូវ 81 ខាងត្បូងពេទ្យរុសុី 150 ម៉ែត​ ។​ ផ្ទះមាន 2 ជាន់ទំហំ 4m x 16m , ផ្ទះបាយទទឹង 4,3m , ​ សល់ខាងក្រោយផ្ទះ 1,5m , សល់ខាងមុខផ្ទះ 5m ដាក់ឡាន​ មានបន្ទប់គេង ៤​ , បន្ទ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ May 08, 2016
អ្នកលក់
Dek Seng
010 669628 / 098 722559
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Address: ទីតាំង : នៅភូមិចំរើនផល​ សង្កាត់បឹងទំពុន ច័ណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ ផ្ទះ​​​​​​​លេខ ​ 59BEO​ ផ្លូវ 81 ខាងត្បូងពេទ្យរុសុី 150 ម៉ែត​ ។​ ផ្ទះមាន 2 ជាន់ទំហំ 4m x 16m , ផ្ទះបាយទទឹង 4,3m , ​ សល់ខាងក្រោយផ្ទះ 1,5m , សល់ខាងមុខផ្ទះ 5m ដាក់ឡាន​ មានបន្ទប់គេង ៤​
See what other people are watching