ស្រោមពង្រីកលឹង្គ

$20
 203 viewed
ការពិពណ៌នា
ស្រោមពាក់ពង្រីកលឹង្គនេះ គឺជាប្រភេទស្រោមដែលអាចជួយអោយទំហំប្រដាប់ភេទលោក​អ្នកធំជាងមុន។ ស្រោមនេះ ធ្វើពីជ័រស្វិតថ្លាទន់ល្វើយ ហើយនៅលើស្រោមមានរំញ័រ​​ ស​ម្រាប់ពាក់ពីលើ ដែលរំញ័រនេះអាចភ្ញោចអារម្មណ៍ដៃគូរបស់អ្នកអោយឈានទៅដល់​ចំណុចកំពូលឆាប់រ​ហ័ស។

ជាមួយស្រោមនេះ លោកអ្នកលែងបារម្ភថាអាវុធប្រចាំកាយរបស់ខ្លួនតូចហើយ។
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
xlifeshop
093 878408
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
See what other people are watching