ដីជាប់ផ្សារ និង រោងចក្រកាត់ដេរលក់បន្ទាន់ !!!!

$33,000
153 viewed
ការពិពណ៌នា
ទីតាំង : 100មែត្រពីផ្សារបូរីសន្តិភាព២

ទំហំដី : 10x 22= 220មែ៉ត្រការ៉េ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Jul 10, 2016
អ្នកលក់
keo phanith
012 911992 / 069 911992
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Phum Tra Peang Sala, Sangkat Pong Teuk , Khan Posenchey
See what other people are watching