ដំណឹងជ្រើសរើសជាងដេរសំលៀកបំពាក់នារី

$0
309 viewed
ការពិពណ៌នា
ស៊ីណាតកាត់ដេរ យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសជាងដេរសំលៀកបំពាក់នារី ប៉ាក់ហូលផាមួង ឌិន​ផ្សេងៗ ចំនួន២នាក់ ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 092​ 920 077 / 070 700 401.
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
Chanbunna
092 920077 / 070 700401
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching