សេវាកម្មបង្រៀនដល់ផ្ទះ

$0
 800 viewed
ការពិពណ៌នា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សំអាត មករា(Samat Makrara)
ជាគ្រូបង្រៀនឯកទេស៖ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា និងធ្លាប់បានទទួលការបណ្តុះបណ្ដាលរយៈពេល៦ឆ្នាំ នៅប្រទេសវៀតណាម(Vietnam)ផងដែរ។
==========
ខ្ញុំបាទ មានផ្ដល់ជួននូវសេវាកម្មបង្រៀនតាមផ្ទះ ដូចខាងក្រោម៖

* សិក្សាលើមុខវិជ្ជាៈ
គណិតវិទ្យា​ និង​​​រូប​វិទ្យា(តាមកម្ម​វិធី​​សាលារដ្ឋ​)
* សិក្សាជាមួយគ្រូដែលមានៈ
ចំនេះ​​​​ដឹង បទពិសោធន៍​ច្រើនឆ្នាំ និង​ គរុកោសល្យបង្រៀនច្បាស់លាស់
* តម្លៃសិក្សាសមរម្យ: អាស្រ័យតាម
កំរិតថ្នាក់នីមួយៗ
ទំនាក់ទំនង
Tell: 069 2008 85
Email:
Facebook: facebook.com/makara.samat
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
Makara Samat
069 200885
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Near Bak Tuk hight school
See what other people are watching