ជួយរៀបចំថ្មីនិងកែតំរូវចំណុចខ្វះខាតយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តអោយត្រូវតាមបច្ចេកទេស

$0
 428 viewed
ការពិពណ៌នា
លោក លោកស្រីជាទីគោរព

ក្រោយពីទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែករថយន្តក្នុងឆ្នាំ1989និងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៏33ឆ្នាំក្នុងការដឹកនាំរោងជាង ខ្ញុំបាទមានសម្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំធនធានមនុស្ស ឧបករណ៍ របៀបរបបធ្វើការលើឯកសារនិងកែសំរួលរាល់ចំនុចខ្វះខាតរបស់រោងជាង ដើម្បីឲ្យទទួលបានចំនុចល្អៗ៖
1 អតិថិជនពេញចិត្តនិងកើនឡើង។
2 បង្កើនគុណភាពការងាររបស់ជាង។
3 កាត់បន្ថយការងារធ្វើពីរដងរបស់ជាង។
4 បង្កើនចំណូល។
ចំណុច3ធំៗខាងលើគឺឯកសាររបស់រោងជាង, ឧបករណ៍របស់រោងជាងនិងធនធានមនុស្សបើមួយណារៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើអោយរោងជាងដំណើរការមិនបានល្អ។ដូច្នេះលោក លោកស្រីអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទតាមអាស្រ័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមដើម្បីជួយការងារនេះ។

បើលោកនិងស្រីមានគោលបំណងចង់ទិញtools and equipment ដាក់ក្នុងរោងជាងដើម្បីបង្កើនគុណភាពការងារ ខ្ញុំបាទអាចជួយជ្រើសរើសអ្វី ដែលចាំបាច់ប្រើក្នុងរោងជាងនិងតំលៃមិនថ្លៃព្រោះហ៊ុននាំចូលដោយផ្ទាល់។

តំលៃសេវាកម្មសមរម្យ

អរគុណ
Thank you for your interested with my service
វុទ្ឋ

All documents process I can prepare in English language due to many years I have worked with dealer workshop as Service Manager position and Vehicle Assembly as Production Manager in Cambodia and was trained from overseas and also I have graduated general English at ACE since 1996.

អាចទំនាក់ទំនងតាម mail ពេលphone អត់ចូល
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 17, 2016
អ្នកលក់
rara
070 989888
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, ភ្នំពេញ
See what other people are watching