នាឡិកាទឹក Water meter ដែលមានគុណភាពល្អលេខ ១ ទោះបន្តក់ទឹក ក៏ដើរដែរ

$45
 269 viewed
ការពិពណ៌នា
នាឡិកាទឹក Water meter

យើងខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់នូវនាឡិកាទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ លំដាប់លេខ ១ ទោះបីបន្តក់ទឹក ក៏នាឡិកាដើរដែរ ដូចគ្នានឹងនាឡិកាដែលរដ្ឋាករទឹកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន (ម៉ាកតែមួយ)។

សូមលោកអ្នកប្រើប្រាស់នូវនាឡិកាទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលនាំឲ្យលោកអ្នកចំណេញថវិកាជាច្រើន ទោះបីអតិថិជន ឬ អ្នកជួលផ្ទះរបស់លោកអ្នកព្យាយាមបន្តក់ទឹកតិចៗយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នាឡិកានេះនៅតែដើរដែរ មិនដូចនាឡិកាដែលគ្មានគុណភាព ពេលបន្ដក់ទឹក នាឡិកាមិនដើរ ធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបង់ថវិកាជាច្រើន។

ឈប់ប្រើនាឡិកាទឹកដែលគ្មានគុណភាពទៅ ងាកមកប្រើនាឡិកាទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ចំណាយតែម្ដង តែលោកអ្នកចំណេញរហូត។

សូមជាវឥឡូវនេះក្នុងតម្លៃតែ 45$/គ្រឿង ប៉ុណ្ណោះ ។

ជាវចាប់ពី 50 គ្រឿងឡើងទៅ យើងខ្ញុំលក់ជូនក្នុងតម្លៃបោះដុំពិសេស។

ទំនាក់ទំនងមកលេខ 097 77 333 53 ឬ 086 24 33 97
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
Water Meter
097 7733353 / 086 243397
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching