ឺwater sprinkler and pumps

$90
 256 viewed
ការពិពណ៌នា
េយីងខ្ុុំមានលក់ម៉ូទ័របូមទឹកនិងឧបករណ៏ស្រោចដំណាំអាចបាញ់ទឹកបានមុខកាត់ចំងាយ 5០ មែត្រ​ ២៨ មែត្រនិង១០ មែត្រ។​ ជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់នាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌា។
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ May 17, 2016
អ្នកលក់
putheany
016 726163 / 012 544708
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Street 598, Sangkat Phnom Penhthmey, khanSensok
See what other people are watching