ឃ្លាំងជួលបន្ទាន់

$500
 246 viewed
ការពិពណ៌នា
ជំរាបសួរបងៗ
ខ្ញុំមានឃ្លាំងមួយ ទំហំ 10x17m នៅសល់ ខាងមុខ ៣ម៉ែត្រ​។ ខាងក្នុងឃ្លាំងមាន បន្ទប់គេង ២ បន្ទប់ទឹក ២ និង ផ្ទះបាយ ១ ជួលក្នុងតំលៃ USD 500 ក្នុងមួយខែ។
ទីតាំង: នៅខាងក្រោយ សាលាខ័ណ្ឌដង្កោ ចុះពីសាខាខ័ណ្ឌ ប្រមាណ ៣០ម៉ែត្រ ជាមួយផ្លូវបេតុង ៧ម៉ែត្រ។ ទីតាំងប្រជុំជន និងមានសុវត្ថភាព។

បើសិនជាបងៗមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ 012 231363 និង 012 592236.
សម្រាប់បងៗដែលណែនាំភ្ញៀវមក ខាងប្អូននឹងមាន Commission ជូន។
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
Moscou UOM
012 231363 / 012 592236
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Phnom Penh Cambodia
See what other people are watching