ជំនាញ TOYOTA HYBRIDS ( PRIUS )

$0
 757 viewed
ការពិពណ៌នា
ជាងជំនាញ ( ប្រពន្ធភ្លើង ម៉ាសុីនត្រជាក់ នឹង ជើងក្រោម )
* សំរាប់រថយន្តប្រើប្រាស់ប្រពន្ធភ្លើង ៖ 069566678 099566678 *
+ TOYOTA PRIUS
+ CAMRY HYBRIDS
+ LEXUS HYBRIDS នឹងគ្រប់រថយន្តគ្រួសារ TOYOTA LEXUS

***** ជាពិសេសទៀតនោះថែមទាំងមានលក់គ្រឿងបន្លាស់ដូចជា៖
+ HV BATTERY ( អាគុយ ហាយប្រីត )
+ ABS BREAK ( ដុំម៉ូទ័រហ្រ្វាំង )
+ A/C គ្រឿងម៉ាសុីនត្រជាក់
នឹងគ្រឿងភ្លើងជាច្រើនទៀត...........
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
CHEANG LY
069 566678 / 099 566678
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Mongdyal
See what other people are watching