សេវាបង្រៀនដល់ផ្ទះ

$0
 420 viewed
ការពិពណ៌នា
មានផ្តល់ជូន សេវាបង្រៀនដល់ផ្ទះ ជាមួយគ្រូដែរមានគរុកោសល្យ និងបទពិសោធន៍។  
មានបង្រៀនគ្រប់មុខវិជ្ជា និង គ្រប់កំរិត ដូចជា៖​

​   ភាសាខ្មែរ ​​​   ភាសាអង់គ្លេស
​​   គណិតវិទ្យា ​​   ភាសាចិន
​​   រូបវិទ្យា ​​​​​​​​​   កុំព្យូទ័រ
​​   គីមីវិទ្យា
​​   ជិវវិទ្យា


សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យយើងខ្ញុំ តាមអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម៖
Mobile ​ 093 800 493 / 095 94 97 99
​068 800 493 / 068 94 97 99
Email
 

 
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
Jacob
093 800493 / 095 949799
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Address: #17, St 212, Sangkhat Phsar Derm Kor, Khat Tuol Kork, Phnom Penh (Opposite Meatapheap Primary School, behind Mondiyal Centre)
See what other people are watching