នាឡិការបញ្ឈរក្នុងផ្ទះ

$3,500
 358 viewed
ការពិពណ៌នា
នាឡិការបញ្ឈរក្នុងផ្ទះ
ចម្លាក់ខាងលើជាក្បាច់បន្ទាយស្រី ផ្នែកខាងក្រោមជារូបទេសភាពសម័យអង្គរ ដំណាងភាពរុងរឿង ចម្រុងចម្រើន សម្បូរសប្បាយ ។

ប្រភេទឈើ៖ ធ្នង់
ទំហំ៖ ៦០សម x ២៣០សម (ទាំងទម្របាត)
តម្លៃ៖ $3,៥០០
អត្ថន័យ៖ គ្រួសារមានសុភមង្គល សម្បូរសប្បាយ គ្រប់ពេលវេលា

ការធានា៖
១. ធានាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ

២. ធានាគុណភាព(ទាំងប្រភេទឈើ និងធានាថាជាឈើមួយសន្លឹកមិនត)

៣. ធានាថាជាស្នាដៃកូនខ្មែរសុទ្ធសាធ (មិនមែនជនជាតិបរទេស)

៤. ធានាថាជាចម្លាក់ឆ្លាក់ដោយដៃ (មិនមែនដោយម៉ាស៊ីន 3D)


លេខទូរសព័្ទទំនាក់ទំនង៖ ០១០ ៥៩៩ ៨៦៨
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 24, 2016
អ្នកលក់
Theary
017 533058
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching