ដីជួលផ្លូវកែង១៥មx៦០ម=៧០០$ក្នុង១ខែ

$700
 122 viewed
ការពិពណ៌នា
ដីជួលផ្លូវកែងភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីជាប់ផ្លូវលេខ១០០៧។ ទាក់ទង093 232 431 ឬ 012500912 អាចជួលទាំងអស់ឬបំបែកជួលក្បាល៥មx១៥មទៅតាមតម្រូវការ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 27, 2016
អ្នកលក់
sunny
016 751532 / 016 751532
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, ភូមិភ្មំពេញថ្មី
See what other people are watching