ម៉ាស៊ីនដេ(១១០ដុល្លារ) និងម៉ាស៊ីនផុង(៦០ដុល្លារ)

$0
 2608 viewed
ការពិពណ៌នា
សួស្ដីបងប្អូន ខ្ញុំត្រូវការលក់ម៉ាស៊ីនដេប្រើម៉ូទ័រ(១១០ដុល្លារ) និងម៉ាស៊ីផុងប្រើដៃ(៦០ដុល្លារ) ទើបតែប្រើបាន៣-៤ខែប៉ុនណ្ណោះ។
បើបង្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងមកលេខទូរសព្ទ
098271193 ឬ 077333959
សូមអរគុណ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ May 27, 2016
អ្នកលក់
vuthy
098 271193
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ធទួលគោក
See what other people are watching