ដីលក់ប្រញាប់(17×45), ខាងលិចសាលាមុំ គោកឃ្លៀង

$173,000
 198 viewed
ការពិពណ៌នា
Dear Real Buyer,
-Size: 17m×45m
-Price: $ 173,000
-Hard Tittle
-Private Land
-Location: Close to Salamom, Phnom Penh Thmey
-Very good condition for: Guesthouse, Apartment, School, Warehouse, Car Garrage, and run other business
*Price is under market because need money, hurry up!
*Hotline : 011-667-167
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ May 09, 2016
អ្នកលក់
MetA
011 667167
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching