ដីលក់

$15,000
 538 viewed
ការពិពណ៌នា
ដីលក់ នៅជិតវត្តសាលារៀន តាមបណ្តោយផ្លូវធំកំពុងពង្រីកចាក់កៅស៊ូទៅច្រកទ្វារព្រំដែនវៀតណាម
_5x60 : 15000$
Tel: 011 305 666
096 7255505
097 9896668

អាស័ដ្ឋាន: ភូមិ ទួលត្របែក,ឃុំ ប្រសូតិ, ស្រុក ស្វាយទាប, ខេត្ត ស្វាយរៀង.
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Sep 11, 2016
អ្នកលក់
Berry Ka
096 7255505
ប្រភព url
ទីតាំង
Svay Rieng, អាស័ដ្ឋាន: ភូមិ ទួលត្របែក,ឃុំ ប្រសូតិ, ស្រុក ស្វាយទាប, ខេត្ត ស្វាយរៀង.
See what other people are watching