ដីពុះឡូសំរាប់លក់មានផ្លូវបេតុងស្រាប់ តំលៃសមរម្យ ជាប់ផ្លូវបេតុងរដ្ឋ

$2,700
 8741 viewed
ការពិពណ៌នា
ដីពុះឡូសំរាប់លក់មានផ្លូវបេតុងស្រាប់ តំលៃសមរម្យ ជាប់ផ្លូវបេតុងរដ្ឋ
ភូមិត្រពាំងស្គន់ សង្កាត់ ពន្សាំង ខ័ណ្ឌ ព្រៃកព្នៅ
ច្រកចូលតាមវត្តភ្នៀត ផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវ (សូមមើលផែនទី)
អាចបង់រំលោះតាមរយៈធនាគារ
4.5m x 20m 2700$, 3150$,
5m x 20m 4120$
4.5m x 21 4065$
....................
មានតាមតំរូវការចាប់ពី 2700៛
ទំនាក់ទំនង
Tel: 067 938 888, 017 778 188, 015 778 188
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 18, 2016
អ្នកលក់
Theavuth
067 938888
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching