ដីលក់ក្បែរផ្សារស្ទឹងមានជ័យ 4,5×20m

$50,000
 1228 viewed
ការពិពណ៌នា
ដីលក់ក្បែរផ្សារស្ទឹងមានជ័យ
ដីទំហំ 4,5×20m ប្លង់រឹង
តម្លៃ 50,000$ អាចចរចារគ្នាបាន
ទាក់ទង៖ ស៊ីដែន 077889936
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 18, 2016
អ្នកលក់
Siden
077 889936
ប្រភព url
ទីតាំង
See what other people are watching