កោះកុង តាតៃ Kohkong Tatai

$530,000
 4192 viewed
ការពិពណ៌នា
តើលោកអ្នកកំពុងមានបំណងចង់ធ្វើរីសតមែនទេ? តើលោកអ្នកចង់វិនិយោគលើដីមែនទេ?
ដីមួយកន្លែងនេះវាពិតជាអាចសំរេចបំណងរបស់អ្នកបាន ដីនេះអាចធ្វើជារីសតបានយ៉ាងពេញចិត្ត ដោយសារវាមានទំហំជិត ប្រាំហិចតា ខាងមុខមានផ្លូវឡានចូលបាន និងខាងក្រោយជាប់ស្ទឹងតាតៃ ដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិស្អាត ខ្យល់ធម្មជាតិបរិសុទ្ធល្អ ជាកន្លែងសំរាកលំហែដែលពិបាកនឹងរកដូច។ តាតៃមានទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិយ៉ាងស្អាត ដែល ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនរាងរាល់ឱកាសបុណ្យទាន និង ចុងសប្តាហ៍ តែនៅទីនោះកន្លែងស្នាក់មានតិច ហើយមានតំលៃខ្ពស់ វាជាឱកាសល្អ បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើជារីសត ព្រោះមានអតិថិជនស្រាប់។
165m×300 m
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 17, 2016
អ្នកលក់
Sopheak
012 885006
ប្រភព url
ទីតាំង
See what other people are watching