ដីជាប់ផ្សារ និង រោងចក្រកាត់ដេរលក់បន្ទាន់ !!!!

$33,000
113 viewed
Description
ទីតាំង : 100មែត្រពីផ្សារបូរីសន្តិភាព២

ទំហំដី : 10x 22= 220មែ៉ត្រការ៉េ
Last updated on Jul 10, 2016
Seller information
keo phanith
012 911992 / 069 911992
Source url
Location
Phnom Penh, Phum Tra Peang Sala, Sangkat Pong Teuk , Khan Posenchey
See what other people are watching