ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​តំលៃ​ ប៉េ​ លីន​ ហាងលក់​ទូរស័ព្ទ​

$69
 615850 viewed
Description
ផ្ទះ118 ផ្លូវ 230 សង្កាត់ផ្សារដើមគ ខណ្ឌទូលគោក ភ្នំពេញ(ចំងាយប្រហែល 130 ម៉ែតពីស្តុបកោសដូង ជាប់នឹងរបង ម៉ុង ឌីយាល់ ច្រកខាងត្បូង) ពត៌មានបន្ថែម : 097 777 4449, 070 891 991,010891991
???????? តារាងតំលៃលក់រាយ ????????

****samsung ****.
******all phone warranty 1 month******
******full set accessory ******


Galaxy S6 gold 32g 200$-250$ (90%_99%)
Galaxy S6 white 32g 195$-240$ (90%_99%)
Galaxy S6 blue 32g 190$-235$ (90%_99%)
Galaxy S6 edge gold 32g 265$-310$ (90%_99%)
Galaxy S6 edge white,blue 32g 260$-300$ (90%_99%)
Galaxy S6 edge plus gold 32g 330$-370$ (90%_99%)
Galaxy S6 edge plus blue 32g 320$-360$ (90%_99%)
Galaxy S7 gold,black 32g 350$-380$ (90%-99%)
Galaxy S7 edge gold,white,black 400$-460$ (90%_99%)
Galaxy note 4 white 140$-185$ (90%_99%)
Galaxy note 4 black 130$-180$ (90%_99%)
Galaxy note 5 gold 32g 280$-355$ (90%_99%)
Galaxy note 5 white, blue 32g 270$ -330$ (90%_99%)

****APPLE*****

Iphone 5 gold,white,black (16g) 115$-140$ (90%_99%)
Iphone5s gold (16g) 140$-170$ (90%_99%)
iphone6 gray (16G) 230$-280$ (90%_99%)
iphone6 white (16G) 230$-280$ (90%_99%)
iphone6 gold (16G) 250$-300$ (90%_99%)
iphone6 gold (64G) 290$-340$ (90%_99%)
iphone6 white (64G) 270$-320$ (90%_99%)
iphone6 gray (64G) 270$-320$ (90%_99%)
iphone6 plus gold (16g) 310$-365$ (90%_99%)
iphone6 plus gray (16g) 290$-345$ (90%_99%)
iphone6 plus white (16g) 285$-335$ (90%_99%)
iphone6 plus gold (64g) 360$-410$ (90%-99%)
iphone6 plus gray (64g) 340$-395$ (90%_99%)
iphone6 plus white (64g) 335$-385$ (90%-99%)
Iphone6 plus gold (128g) 375$-440$ (90%-99%)
iphone6 plus gray (128g) 365$-425$ (90%-99%)
iphone6 plus white (128g) 355$-415$ (90%-99%)
iphone6s plus gray (16g) 400$-465$ (90%-99%)
iphone6s plus gold (16g) 400$-465$ (90%_99%)
iphone6s plus rose gold (16g) 420$- 475$ (90%_99%)

******all phone warranty 1 month******
Special price all phone for all users and sellers PE LIN PHONE SHOP has special promotion for all users and sellers with good machines 100% and Warranty all phones are original.
Last updated on Jan 22, 2017
Seller information
pelinphone
092 891991 / 010 891991 / 097 7774449
Source url
Location
Phnom Penh, #b.118,st 230,Sangkat psar dermkor Khan Tuol Kork,P.P ,
See what other people are watching