មានលក់ដុំ និងរាយ ម៉ូតូ HONDA TODAY 50CC គ្រប់ខេត្ត ក្រុង

$450
 2113 viewed
Description
យើងខ្ញុំមានលក់ដុំ និងរាយ ម៉ូតូ HONDA TODAY 50CC គ្រប់ខេត្ត ក្រុង ក្នុងតំលៃសមរម្យ និង ធានាគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធ100% ។
- ម៉ូតូស្អាតទេីបមកដល់ថ្មី​ ,មានក្រដាសពន្ធត្រឹមត្រូវ
- ធានាម៉ាសីុនមិនទាន់ដោះ ។
ទំនាក់ទំនងលេខ: 078676737 , 012721440 ,092222917
Last updated on May 01, 2016
Seller information
Sor Seanghai
078 676737 / 078 676737
Source url
Location
Phnom Penh, No 99E1 street 182 sangkat Orysey 2 khan 7makaraphnom penh
See what other people are watching