ផ្ទះសំណាក់ចំបីុផ្សាលេី II, chom pey guesthouse

$1,500
 587 viewed
Description
ផ្ទះសំណាក់យេីងខ្ញំុ មានបន្ទុប 18​ តំលៃ1500$/ខែអាចចចារបាន
Last updated on Sep 10, 2016
Seller information
Kolyaney Chhil
096 2944446 / 097 7372286
Source url
Location
Preah Sihanouk, ភូមិ1 សង្កាត់2 ក្រុងព្រះសីហនុ
See what other people are watching