សេងឡានលក់ភេជ្ជះ​ 6000$​ អាចចរចាបាន

$6,000
 588 viewed
Description
យើងខ្ញុំចង់េសងឡានលក់ភេជ្ជះតាមសួនអាចរកចំណូលបានរៀងរាល់ថ្ងៃ​ តែដោយសារយើងខ្ញុំរវល់លក់សំលៀបំពាក់​ តំលៃនេះអាចចរចាបាន​ 069 700 525
Last updated on Sep 03, 2016
Seller information
Ah vin
069 700525
Source url
Location
Phnom Penh, Near Vimean ach reach
See what other people are watching