ផ្ទះជួលសំរាប់ប្រកបអាជីវកម្មbusiness home for rent

$800
 821 viewed
Description
ផ្ទះជួលសំរាប់ប្រកបអាជីវកម្មស្ថិតលើផ្លូវមុនីរ៉េត ជិតសណ្ឋាគារ inter-continental hotel, ផ្ទះអាចប្រកបអាជីវកម្មដូចជាហាងទំនិញ ហា៊ងលក់សំលៀកបំពាក់ ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន រឺប្រកបមុខរបរផ្សេងទៀត។
ទហំផ្ទះ ៤មx១៦ម
មាន៣បន្ទប់
តំលៃជួល800$/ខែ
012 318372
Last updated on Aug 17, 2016
Seller information
Chea
012 318372
Source url
Location
Phnom Penh, Along monireth blv
See what other people are watching