ស្បែកជេីង

$3
 1853 viewed
Description
ស្បែកជេីងប្រេីក្នុងផ្ទះ​ មកពីកូរ៉រ
-គឺជាប្រភេទស្បែកជីេងស្នោ ស្រាលស្រួលពាក
-មាគ្រប់លេខហេីយច្រេីនពណ៌
-មានទាំំងស្បែកជេីងមនុស្សប្រុស និង មនុស្សស្រី

ម៉ោងធ្វើការ
Mon - Sat AM 9:00 ~ 5:00
Tel: 097 32 43 181(Khmer)
097 74 92 656
Last updated on Aug 04, 2016
Seller information
Korea_Style
097 3243181 / 097 7492656
Source url
Location
Phnom Penh, No 65, ST 432,TOUL TOMPOUNG,CHAMKAMORN,PP.
See what other people are watching