ដីលក់ នៅ ក្បែរឃ្លាំងអំបិល

$350,000
 459 viewed
Description
- Land for sale $17.5/sqm
- ដីលក់ នៅ ក្បែរឃ្លាំងអំបិល​ ធូរថ្លៃ (ប្រញ៉ាប់លុយ)
- នៅជិតសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម
- Land size = 2Ha = 20000sqm
- Price = $17.5/sqm
- ដីមានក្បាល ១០០ម៉ែត្រ ​ជាប់នឹងផ្លូវធំ
Last updated on Jul 04, 2016
Seller information
Peou Heal
010 543203 / 012 535267 / 097 7716720
Source url
Location
Phnom Penh, Munirath Bvld . Steang Mean Chey ,Phnom Penh.
See what other people are watching